GÅRDEN

Gården

 

Gården har varit i släktens ägo sedan början av 1500-talet. Den förste bonden hette just Bonde och det är

belagt att han ägde gården år 1533. Den nuvarande bonden; Lars; är den 16:e generationen som brukar gården.


På gården brukas för närvarande 55 ha åker och 50 ha bete, som till största del är arrende,

åkern är i Rödmossa, Misterhult, Aggatorp, Ånhult och Tönshult.


Betesdjur finns i Rödmossa, Misterhult och Tönshult. Till gården hör dessutom 195 ha skog.


Ett nytt stall för 40 kor och 25 tjurar stod klart 2000. Det är en kall lösdrift med skrapade gångar och liggbås.


     Under 2006 byggdes en tidigare gödselplatta om till

     stall med djupströbädd och skrapad gång med plats

     för 30 tjurar.

     

     Både tjurarna och kvigorna som nu är i liggbås stallet

     utfodras med transponderstyrda kraftfoder stationer

     som fungerar mycket bra och sparar mycket arbete.


     Produktionen bedrivs ekologiskt  sedan 1994.